Listas de distribución da USC


Dende esta páxina pode examinar os arquivos das seguintes listas:

ATIC-AVISOS
Anuncios da Area de Tecnoloxias da Informacion e Comunicacions (157 subscribers)
ATIC-POSTMASTERS
Administradores de estafetas de correo na USC (11 subscribers)
ATIC-WEBMANAGERS
Lista administradores Web da USC (477 subscribers)
AXI-AVISOS
Avisos da área de xestión de infraestruturas (186 subscribers)
BIBLIOTECA-UNIVERSITARIA
Biblioteca Universitaria (18,392 subscribers)
BOLETIN-CEDE
Boletín do Centro de Estudos e Documentación Europeos (101 subscribers)
BUSC-ENFERMARIA-DOCENTES
Información da BUSC para os profesores e investigadores de Enfermaría (66 subscribers)
BUSC-ENFERMARIA-ESTUDANTES
Información da BUSC para os estudantes de Enfermaría (241 subscribers)
BUSC-MEDICINA-DOCENTES
Información da BUSC para os profesores e investigadores de Medicina (215 subscribers)
BUSC-MEDICINA-ESTUDANTES
Información da BUSC para os estudantes de Medicina (1,020 subscribers)
BUSC-ODONTOLOXIA-DOCENTES
Información da BUSC para os profesores e investigadores de Odontoloxía (65 subscribers)
BUSC-ODONTOLOXIA-ESTUDANTES
Información da BUSC para os estudantes de Odontoloxía (187 subscribers)
CLM
Centro de Linguas Modernas (28 subscribers)
CNL-USC
Foro para as comisións de normalización lingüistica (21 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PAS-LUGO
comite de empresa, pas de lugo (67 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PAS-SANTIAGO
comite de empresa, pas de santiago (599 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PDI-LUGO
Información do comité de empresa para o PDI do Campus de Lugo (94 subscribers)
COMITE-EMPRESA-PDI-SANTIAGO
Comite de empresa PDI de Santiago (21 subscribers)
CONSELLOSOCIAL
Consello Social (24 subscribers)
CONTRATADOS-PROXECTOS
Contratados de Proxectos e Convenios (177 subscribers)
DEC-CONSELLO
Consello do Departamento de Electrónica e Computación (44 subscribers)
ECSOC-USC
Mailing list for 22nd Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry (4,199 subscribers)
ENQUISAS-INVEST-PAS
Enquisas investigacion PAS (1,189 subscribers)
ENQUISAS-INVEST-PDI
Enquisas investigacion PDI (1,871 subscribers)
EPS-DIFUSION
Difusión de información da EPS (703 subscribers)
EXALUMNOSBREOGAN
Ex-alumnos da Escola Infantil Breogan (26 subscribers)
GEFN
Grupo Especializado de Física Nuclear (102 subscribers)
INTERCENTROS-CIENCIAS
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de Ciencias (264 subscribers)
INTERCENTROS-DOCENTES
Difusión de noticias da Biblioteca Intercentros de Lugo para docentes (385 subscribers)
INTERCENTROS-DOCTORES
Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo (369 subscribers)
INTERCENTROS-EMPRESA
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de Adm. y Dir. Empresas (418 subscribers)
INTERCENTROS-HUMANIDADES
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de Humanidades (238 subscribers)
INTERCENTROS-POLITECNICA
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de la EPS (438 subscribers)
INTERCENTROS-VETERINARIA
Difusión de Biblioteca Intercentros de Lugo para alumnos de Veterinaria (775 subscribers)
LEXI_GA_MATH
Discusión sobre terminoloxía de matemáticas en galego. (84 subscribers)
LUGO-DIFUSION
Difusión de mensaxes de interés xeral ó campus de Lugo (791 subscribers)
LUGO-DOCENTES
Difusion de mensajes de interes general a los profesores del campus de Lugo (387 subscribers)
MEDICINA-XENOMICA
Grupo de Investigación de Medicina Xenómica (87 subscribers)
NAIS-PAIS-BREOGAN
ANPA Monicreque da Escola Infantil Breogan (94 subscribers)
PAS-CCOO
Informacion de CCOO para o PAS (1,071 subscribers)
PAS-CIG
Informacion da CIG para o PAS (1,085 subscribers)
PAS-CSIF
Informacion de CSIF para o PAS (1,009 subscribers)
PAS-TGU
Informacion do TGU para o PAS (1,198 subscribers)
PAS-UGT
Informacion de UGT para o PAS (1,034 subscribers)
PDI-CCOO
Informacion de CCOO para o PDI (1,880 subscribers)
PDI-CIG
Informacion da CIG para o PDI (1,877 subscribers)
PDI-CSIF
Informacion de CSIF para o PDI (1,754 subscribers)
PDI-UGT
Informacion de UGT para o PDI (1,864 subscribers)
PSIC-COMUNIDADE
Información non institucional entre o persoal da Facultade de Psicoloxía (110 subscribers)
RAMONYCAJAL
Informacion para el colectivo de investigacion Ramon y Cajal (69 subscribers)
SANTIAGO-DIFUSION
Difusion al Campus de Santiago (4,042 subscribers)
USC-ATIC
Persoal da Area de Tecnoloxías de Información e das Comunicacións (ATIC) (5 subscribers)
USC-ATIC-DESENVOLVEMENTO
Persoal de desenvolvemento da ATIC (24 subscribers)
USC-ATIC-RESPONSABLES
Responsables de unidade da área TIC (8 subscribers)
USC-ATIC-SISTEMAS
Persoal de sistemas da ATIC (13 subscribers)
USC-ATIC-TEIS
TEIS da área TIC (35 subscribers)
USC-ATRABE
Informacion e discusion de A TRABE (255 subscribers)
USC-CALIDADE
Comunicacions sobre enquisas de satisfaccion (2,238 subscribers)
USC-CENTROS
Centros da USC. (31 subscribers)
USC-CIG
Converxencia Intersindical Galega (163 subscribers)
USC-CONTRATADOS-IMAISD
Información para os contratados IMAISD. (459 subscribers)
USC-CULTURAL
USC-CULTURAL (2,312 subscribers)
USC-CUPAS
Candidatura Unitaria do PAS (29 subscribers)
USC-DEPARTAMENTOS
Departamentos da USC. (50 subscribers)
USC-DEPORTE-LUGO
Información sobre a oferta deportiva no campus de Lugo (152 subscribers)
USC-DEPORTE-SANTIAGO
Información sobre a oferta deportiva no campus de Santiago (764 subscribers)
USC-DIFUSION
Difusión xeral a toda a USC. (0 subscriber)
USC-ELECCIONS
Lista de distribución para as eleccións a reitor (0 subscriber)
USC-ELECCIONS-ESTUDANTES
Lista de distribución para as eleccións a reitor (33,789 subscribers)
USC-ELECCIONS-PAS
Lista de distribución para as eleccións a reitor (1,432 subscribers)
USC-ELECCIONS-PDI
Lista de distribución para as eleccións a reitor (2,338 subscribers)
USC-ESTUDANTES
Estudantes USC (46,639 subscribers)
USC-INSTITUTOS
Institutos da USC (9 subscribers)
USC-INVESTIGACION
Informacion para investigadores da USC (4,276 subscribers)
USC-LEXITERM
Discusion sobre lexico tecnico e cientifico en lingua galega (162 subscribers)
USC-PAS
PAS da Universidade de Santiago (1,259 subscribers)
USC-PAS-FUNCIONARIO
Información para o PAS funcionario. (617 subscribers)
USC-PAS-FUNCIONARIO-XUNTA-PERSOAL
Información para o PAS funcionario enviada dende a Xunta de Persoal. (617 subscribers)
USC-PAS-LABORAL
Información para o PAS laboral. (577 subscribers)
USC-PAS-LABORAL-CINTERCENTROS
Información para o PAS laboral enviada dende o Comité Intercentros. (532 subscribers)
USC-PAS-LUGO
PAS do Campus de Lugo (170 subscribers)
USC-PDI
Profesorado da USC (2,128 subscribers)
USC-PDI-FUNCIONARIO
PDI Funcionarios (1,251 subscribers)
USC-PDI-LABORAL
PDI Laboral (389 subscribers)
USC-XERENCIA
Lista de Xerencia (818 subscribers)
XENETICA-MEDICA
Lista para a distribución de información científica, académica e social entre membros (216 subscribers)
XUNTA-PERSOAL-PAS
xunta de persoal do pas (805 subscribers)

Algunhas listas poden non ser mostradas. Se vostede coñece o nome da lista que esta a buscar, pode empregar o formulario de búsquedas.


Interfaz de administración do servidor de listas


Voltar á páxina principal do servidor de listas