Servizo de listas de distribución

Xestión das chaves de paso

 

Contido

Definir unha nova chave de paso

O comando a empregar é pw add. O seu formato é:

PW ADD chave_nova

Por exemplo, para establecer a nosa chave como "carballo" enviaremos a seguinte mensaxe:

To:listserv@listas.usc.es

Subject:

pw add carballo

Contido

Baixa da chave de paso

O comando a empregar é pw reset

Por exemplo, para dar de baixa a  chave de paso enviaremos a seguinte mensaxe:

To:listserv@listas.usc.es

Subject:

pw reset

Contido

Cambia-la chave de paso

O comando a empregar é pw change. O seu formato é:

PW CHANGE chave_nova [PW=chave_vella] 

Por exemplo, se a chave vella fose "carballo", e queremos que a nova sexa "loureiro" enviaremos a seguinte mensaxe:

To:listserv@listas.usc.es

Subject:

pw change loureiro pw=carballo

Contido


Comentarios ou suxestións a postmaster@listas.usc.es
© ATIC-USC. 2002-2005